0,00  0

Žiadne produkty v košíku.

Aká je pravda o 17. novembri 1989?
 Jeden pohľad naň je všeobecne známy. Podľa neho – iniciátormi „sametovej revolúcie“ boli po brutálnom zásahu polície študenti, ku ktorým sa pridali najprv herci a divadelníci a postupne spontánne ostatné skupiny obyvateľstva. Dôsledkom bola  rezignácia komunistickej vlády a  odstránenie komunistického režimu v Česko-Slovensku. Druhý pohľad je iný. Úplne iný. A hovorí o ňom Miroslav Dolejší (1931 – 2001), český politický väzeňdisidentpublicista a  teoretik,  pravdepodobne najdlhšie trestaný politický väzeň komunistického režimu v Československu

   

      Miroslav Dolejši o tom píše v stati  Analýza událostí 17. listopadu 1989, podľa ktorej mala byť „sametová“ revolúcia vopred vyvolaným politickým prevratom vyvolaným potrebou rehabilitácie komunistov k ich ďalšej účasti na moci. Malo to byť dohodnuté odovzdanie moci komunistickými tajnými službami a špičkami disidentov, medzi špičkami komunistickej nomenklatúry a západných mocností za prispenia a financovania židovských kruhov a štátu Izrael. Tvrdil v nej, že Charta 77, českí disidenti a ponovembrový režim boli ovládané „niekoľkými rodinami“, ktoré „všetky …sú komunisti nebo ich potomkovia, slobodomurári a ich potomkovia, a Židia“; podobne v kapitole Medzinárodné súvislosti zjednotenia vysvetľuje svetové zmeny s plánom na vytvorenie Veľkého Izraela. Kritizuje konzumnú spoločnosť a zákulisie politiky, kontinuitu komunistického a kapitalistického režimu, svetový monetárny systém a na nej naviazanou politickú moc, masovú stratu viery v transcendentní veličiny či v morálne hodnoty cti, odvahy a askézy. Stavia sa proti údajnému kultu osobnosti Václava Havla, ktorý k Dolejšímu podľa dr. Andreye pred novembrom 1989 dochádzal kvôli radám, ako “prevziať moc”.

     Aká je pravda?  My prinášame jeden z pohľadov, hľadanie a nachádzanie súvislostí necháme na Vás.  Začítajte sa teda do dokumentu Miroslava Dolejšiho.

Tu nájdete celý dokument: http://analyza.wz.cz/