0,00  0

Žiadne produkty v košíku.

Viac o knihe

Na prahu tretieho tisícročia prechádza naša planéta Zem zo súhvezdia Rýb (r. 148 pred n.l. — r. 2012 n.l.) do súhvezdia Vodnára (r. 2012 — r. 4172). Táto globálna transformácia je v astrologickej rovine sprevádzaná jedinečnými zmenami v informačnom stave spoločnosti. V súlade so Zákonom času sa (v polovici 20. storočia) neustále skracujúci interval obnovy na Zemi prevládajúcich technológií (sociálny čas) vyrovnal nemennej dĺžke (25 rokov) intervalu obnovy ľudských pokolení (biologický čas), a potom sa po prvýkrát v dejinách súčasnej civilizácie začali nové technológie obnovovať za kratší čas než pokolenia.

Táto okolnosť nevyhnutne generuje proces zmeny logiky sociálneho správania, ktorý vchádza do svojej aktívnej fázy až v treťom pokolení po vyrovnaní frekvencií biologického a sociálneho času, t.j. práve na hranici tisícročí. V období do roku 2000 mala logika sociálneho správania davo-„elitárny“ charakter na všetkých úrovniach sociálnej moci, organizovanej na princípe pyramídy s rozdelením celej spoločnosti na dav a „elitu“. Na vrchole globálnej pyramídy sa nachádzal úzky okruh zasvätených („elita“), pod nimi nasledovali ich splnomocnené a blízke osoby, kde pod každou z nich sa budovali lokálne pyramídy so začlenením davu do ich zloženia.