0,00  0

Žiadne produkty v košíku.

„Teória všetkého“, alebo spôsob, akým je vesmír vyladený pre existenciu života. (Dr. Robert Lanza)

Vedomie ako kľúč k podivnej kvantovej fyzike, času a priestoru

Dr. Robert Lanza, ktorý bol časopisom Time označený za jedného zo sto najvplyvnejších ľudí sveta, verí, že veda musí uznať dôležitosť ľudského vedomia a snaží sa to dokázať prostredníctvom teórie všetkého.

Ukázalo sa totiž, že kvantová fyzika je v rozpore s klasickou, newtonovskou fyzikou. To vedie vedcov k hľadaniu „teórie všetkého“, ktorá by preklenula hrozivú priepasť, pohlcujúcu všetku dôveru, ktorú máme v naše vedecké chápanie sveta.

Doktor Lanza, ktorého prelomový výskum kmeňových buniek si vyslúžil veľké svetové uznanie, ukázal cestu prostredníctvom bilógie, ktorá sa v tomto hľadaní javí byť dôležitejšia ako fyzika. Bilógia má  totiž väčší vplyv na pochopenie ľudských bytostí, než sledovanie abstraktných reťazcov v neviditeľných dimenziách.

Dr. Robert Lanza

“Či už ide o kvantovú fyziku alebo Newtonovu fyziku, je to systém vytvorený naším vedomím na usporiadanie prvkov sveta okolo nás,” zdôrazňuje Lanza. “Vytvárame príbehy, dávame veciam mená.”

Spôsob, akým je vesmír vyladený pre existenciu života, tiež podľa Lanzu signalizuje naše dôležité miesto v centre toho všetkého.

„Dlho hľadaná ‘teória všetkého’ je  v skutočnosti iba jedným ale dôležitým chýbajúcim komponentom, ktorý bol príliš blízko, než aby sme si ho všimli,“ povedal vo svojej reči na konferencii Science and Nonduality v roku 2010. “Je to vec, ktorá je najznámejšia a pritom najzáhadnejšia. Je to naše vedomie.“

Existuje, ak to nevidíte?

Slávny dvojštrbinový Youngov experiment v kvantovej fyzike je pre Lanzu dôkazom, že vedomie je zodpovedné za to, ako vidíme svet okolo seba. Nejde o to, že veci, ktoré pozorujeme, majú samé o sebe pevné vlastnosti, ale skôr o to, že vidíme konkrétne vlastnosti. Je to o perspektíve.

Lanza vo svojej knihe z roku 2010: „Biocentrizmus: Ako sú život a vedomie kľúčom k pochopeniu skutočnej podstaty vesmíru“ zhŕňa experiment s dvojitou štrbinou: „Je presvedčivo dokázané, že ak človek ‚sleduje’ subatomárnu časticu alebo kúsok svetla prechádzajúci štrbinami ako častice, tieto vytvárajú solídne vyzerajúce zásahy za jednotlivými štrbinami na finálnej bariére, ktorá meria dopady. Častica ako malinká strela logicky prejde jedným alebo druhým otvorom. Ale ak vedci nepozorujú trajektóriu častíc, potom tieto vykazujú správanie vĺn, ktoré prechádzajú oboma štrbinami súčasne a vlnioa sa až k finálnej bariére.“

https://torden.sk/produkt/demon-v-nas-anatomia-umelej-inteligencie/

Tento princíp sa potom rozširuje aj do každodenného života. “Existuje vaša kuchyňa, ak v nej nie ste?” Lanza píše: „V noci zhasnete svetlá a odídete do spálne. Samozrejme, že kuchyňa je tam, kde bola. Akurát je po tme neviditeľná. Však áno? Ale v skutočnosti sa chladnička, sporák a všetko ostatné skladá z mihotajúceho sa roja hmoty/energie. Výsledky kvantovej fyziky, ako je experiment s dvoma štrbinami, nám hovoria, že ani jedna z týchto subatomárnych častíc v skutočnosti nezaujíma iba jediné určité miesto. Skôr existujú ako mnoho možností. Ako vlny pravdepodobnosti.“

Vo svojom vystúpení na konferencii Nonduality Conference vyhlásil: „Ani jediná častica tam neexistuje s nejakými vlastnosťami, kým nie je pozorovaná.”

Parametre, ktoré vedci nastavili, sú podľa Lanzu iba odrazom priestorovo-časovej logiky našej mysle.

Nie je to zvláštne, že život existuje?

Viac ako 200 parametrov je presne tých správnych pre existenciu života, poznamenal Lanza. „Keby bol ‘Veľký tresk’ o jednu milióntinu silnejší, ponáhľal by sa príliš rýchlo na to, aby tu boli galaxie a svety,“ povedal. “Ak by sa silná jadrová sila znížila o 2 percentá, atómové jadrá by sa nedržali pohromade a vodík by bol jediným prvkom vo vesmíre.” Keby sa gravitačná konštanta znížila len nepatrne,…len o vlások, hviezdy vrátane Slnka by nevzplanuli.“

https://torden.sk/produkt/digitalna-totalita/

Hoci Lanza pozná ďalšie možné vysvetlenia, prečo sú tieto parametre správne, vrátane toho, že Boh stvoril vesmír alebo že existuje toľko vesmírov, že sme v tom jednom, kde sú všetky parametre náhodou správne, myslí si, že veľká časť vysvetlenia je, že to ľudské vedomie vytvorilo tieto parametre.

Kontroverzná teória

Zatiaľ čo mnoho vedcov hovorí o dôležitosti vedomia v budúcnosti vedeckého rozvoja, nie všetci k tejto téme pristupujú rovnako ako Lanza. Mnoho vedcov pozerá na takéto reči o “vedomí” s odstupom a nechuťou, alebo prinajmenšom s extrémnou opatrnosťou. Obávajú sa totiž nálepky „pseudoveda“, ktorou už Lanzove teórie niektorí označujú.

Lanza hovoril s vedeckým spisovateľom NBC Alanom Boylom o recenziách, ktoré jeho kniha dostala, najmä od niektorých fyzikov, „Ich odpoveď bola taká, akú by ste očakávali od kňazov v reakcii na výskum kmeňových buniek.“

Na druhej strane Boyle cituje recenziu Richarda Conna Henryho, profesora fyziky a astronómie na Johns Hopkins University: „To, čo Lanza hovorí v tejto knihe, nie je nič nové. Tak prečo to musí Robert vôbec hovoriť? Je to preto, že to nehovoríme my, fyzici, alebo keď to hovoríme, tak to len šepkáme v súkromí. Zúrivo sa červenáme, keď tieto slová vyslovujeme. Pravda, áno, sú politicky nekorektné!“

https://torden.sk/produkt/globalne-riadenia-a-clovek-ako-vystupit-z-matrice/