0,00  0

Žiadne produkty v košíku.

Prejav na medzinárodnom fóre "Ponaučenie z Norimbergu".
Najskôr by som chcel úprimne poďakovať všetkým účastníkom medzinárodného fóra “Ponaučenie z Norimbergu“: politikom a štátnym činiteľom, vedcom a odborníkom, právnikom, zástupcom muzeálnej spoločnosti a spoločenským organizáciám. Viem, že ste prišli z mnohých regiónov Ruska, ako aj z rôznych krajín.

Som presvedčený, že téma fóra je významná a je vám blízka nielen z profesionálneho hľadiska, ale aj ako ľuďom, ktorí sú si vedomí svojej osobnej zodpovednosti za uchovanie historických faktov o druhej svetovej vojne, ktorí hlboko chápu, aké dôležité sú závery Norimberského tribunálu, ním vypracované normy a princípy pre hľadanie odpovedí na súčasné zložité výzvy a hrozby.

Pred 75 rokmi, šesť mesiacov po zdrvujúcej porážke nacizmu, začal sa súd, na ktorý bola upriamená pozornosť celého sveta. Áno, nemilosrdný Hitlerov režim, ktorý rozpútal zločineckú vojnu a dopustil sa tak obludných zverstiev, aké história doteraz nepoznala, bol síce porazený, no nebolo možné za ním urobiť bodku.

Triumfálne vojenské víťazstvo malo byť zakončené politickým, právnym a morálnym odsúdením nacizmu spolu s jeho smrtiacou ideológiou.   

Za masovým terorom, krvavým násilím, zotročováním a cieleným vyhladzovaním celých národov stáli konkrétni organizátori – najvyššie vedenie nacistického Nemecka. A štáty, ktoré boli vystavené agresii, milióny ľudí, ktoré prešli neľudskými skúškami, mučením a utrpením, oprávnene počítali s vyrovnaním účtov, s nevyhnutným verejným potrestaním zločincov.

Práve vytvorenie otvoreného Medzinárodného vojenského tribunálu hájil Sovietsky zväz už od roku 1942 a principiálne dôsledne zastával túto líniu pri všetkých rokovaniach so spojencami, medzi ktorými, ako je známe, od samého začiatku prevládala myšlienka mimosúdneho, iba kolektívneho politického rozhodnutia o poprave nacistických vodcov.

Na konci vojny si však veľa popredných politikov uvedomilo nutnosť súdneho procesu a v auguste 1945 sa na jeho organizácii dohodli Sovietsky zväz, USA, Veľká Británia a Francúzsko. Tento akt podporilo ďalších 19 krajín. Všeobecný súd oprávnene získal štatút Súdu národov.

Sovietsky ľud, ktorý utrpel najväčšie, najbrutálnejšie rany od agresora a prešiel k víťazstvu s najväčším množstvom obetí, mal svoje vlastné hodnotenie, aby sa vyrovnal s nacistami – za mŕtvych na bojových poliach, za zranených a zmrzačených, za zničené mestá a vypálené dediny, za masové zabíjanie ľudí na okupovaných územiach.

Tieto zverstvá na sovietskych civilistoch boli diktované špecifickými nacistickými smernicami a boli nacistami povýšené na úroveň štátnej politiky. Sovietsky zväz utrpel v druhej svetovej vojne kolosálne nenahraditeľné straty a z miliónov obetí veľkú časť tvorili vojaci, ktorí zomreli v zajatí a civilisti, ktorí boli surovo a kruto zavraždení.

Sprístupnenie tajných archívnych dokumentov, ktoré teraz v Rusku aktívne prebieha, práca pátracích skupín umožňuje odhaliť a objasniť neznáme, ale strašné udalosti tejto vojny, nové fakty o masovom zabíjaní sovietskych občanov – starých ľudí, žien, detí – nacistami a ich komplicmi.

Takéto zločiny nemajú žiadnu premlčaciu lehotu. Boli posudzované práve na Norimberskom tribunáli, tu definované kritériá zločinu proti ľudskosti určili samotný pojem genocídy a stala sa základom Dohovoru OSN o boji proti genocíde, prijatom v roku 1948.

Norimberské závery sú aj dnes naliehavé. Pred mesiacom na ich základe Okresný súd ​​prvýkrát v ruskom súdnictve uznal masové popravy blízkosti dediny Žesťaná Hůrka v Novgorodskej oblasti ako genocídu. Boli tam brutálne zavraždené tisíce mierumilovných, nevinných ľudí.

Neustále odkazujeme na ponaučenie z Norimberského tribunálu, chápeme jeho dôležitosť pre obhajovanie historických faktov, pre to, aby sme sa presvedčivo a odôvodnene postavili proti zámernému skresľovaniu a falšovaniu udalostí druhej svetovej vojny, najmä proti nehanebným lživým pokusom rehabilitovať a dokonca oslavovať nacistických zločincov a ich komplicov.

Poviem viac, je povinnosťou celého svetového spoločenstva obhajovať rozhodnutie Súdu národov, pretože ide o zásady, ktoré sú základom hodnôt povojnového svetového usporiadania a noriem medzinárodného práva. Aj dnes zostávajú pevným a spoľahlivým základom pre konštruktívny dialóg, spoluprácu pri porušovaní, snaha o ich narušenie je ranou zasadenou bezpečnosti na celej planéte. Preto Rusko vytrvalo nastoľuje tieto otázky na všetkých rokovaniach.

Dúfam, že toto fórum prispeje k vecnej a hlboké súdobej interpretácii historického odkazu Norimberského tribunálu a vaše závery a odporúčania budú užitočné a potrebné v svetovom spoločenstve.

Prajem vám plodnú prácu a všetko dobré.

Ďakujem.

Zdroj: http://kremlin.ru/events/president/news/64447