0,00  0

Žiadne produkty v košíku.

VOJNA ZA PRAVDU, KTORÚ VEDIE KAŽDÝ Z NÁS SÁM SO SEBOU

Vesmír nás pozýva, aby sme sa pripravili na cestu do novej reality pretože sa blíži Koridor Zatienení. Zoradenie planét v Ekliptike od 30.11.  do 14.12.2020.

Zoradenie planét v Ekliptike od 30.11.  do 14.12.2020.

Hlavnou témou prípravy na tento koridor a „priestorom pre vnútornú prácu“ je zbavenie sa zastaraných emočných reakcií. Nadchádzajúce rozostavenie planét bude vyvolávať emocionálnu nerovnováhu, zintenzívňovanie pocitov, dramatizáciu situácií. Tento vplyv bude najintenzívnejší v krátkej, ale výraznej opozícii Venuše voči Škorpiónovi s Uránom v Býkovi v posledných dňoch novembra (presná poloha je 27.11.).

Tieto otrasy pred začiatkom koridoru zatienení symbolizujú potrebu uvoľniť stagnujúce energie a potlačené emócie, aby sa mohli otvoriť nové cesty. Aby sme mohli prijať nové energie, je potrebné vedomie vyčistiť od zastaraných vzorov, protokolov a programov správania sa. Takto nám vesmír ponúka pripraviť sa na cestu do novej reality. Koridor sa otvorí zatmením mesiaca 30. novembra za splnu (maximálna fáza bude o 19.17 moskovského času) – 19:17 hod. Zatmenie nastane v 9. kráľovskom stupni Blížencov v blízkosti hviezdy Antares na hviezdnej osi Antares – Aldebaran, ktorá sa v astrológii nazýva „os katastrof“.

Tieto kráľovské hviezdy, nazývané „strážcovia neba“, sa vždy navzájom dopĺňajú a slúžia spoločnému účelu. Zatmenie na tejto osi znamená koniec dôležitého obdobia, záverečného procesu, po ktorom nasleduje niečo nové. Čistí sa priestor pre nové možnosti. Antares má povahu Marsu, je silný a bojovný. Je to karmický očisťovač s magnetickou silou ovplyvňovať vedomie ľudí.

To, že je súčasťou zatienenia, vháňa silný prúd energie porovnateľný s jadrovým reaktorom. S touto energiou bude vesmír doslova elektrifikovaný. Hlavná vec, ktorú si treba pamätať je, že ENERGIA (sama o sebe) NIE JE NIČIVÁ !

Všetko závisí od stavu vedomia človeka, od jeho schopnosti ovládať svoje emócie v danom stave jeho vedomia a schopnosti sebaovládania.

Zatienenie smeruje tok energií z vonkajších úloh k vnútorným – k hlbokej premene na úrovni duše, nevyhnutnej na naladenie sa na nové energie. Preto bude našim najlepším pomocníkom uvedomovanie si, mier a pokoj pozorovateľa a čo je najdôležitejšie – SILA DUCHA!

Každý má spojenie s Božským Zdrojom v svojom srdci, má priame spojenie s dušou a Duchom. Naladenie srdca na nadradenosť ducha, na frekvenciu pokoja, lásky a radosti umožňuje získať vnútornú podporu a nepodľahnúť strachu a zmätku.

Na úrovni kolektívu, davu však môže byť  táto energia deštruktívna a preto je obdobie pred zatienením a niekoľko dní po ňom veľmi kritické. Pod vplyvom emócií vzniká veľa chybných krokov, postojov. Strážte sami seba, dávajte si pozor.

Koridor sa zavŕši úplným zatienením  Slnka voči Strelcovi dňa 14. decembra pri mesačnom nove (maximálna fáza bude o 19.17 moskovského času). Zatienenie Slnka prináša nádej na dlho očakávané zmeny. Mesiac po zatienení sa „stmelený kolektív“ Jupitera, Saturna a Pluta, ktorý nás držal v napätí po celý rok 2020, konečne začne rozkladať.

Konečne sa začnú otvárať nové horizonty, len tam už nebudú staré cesty k nim. Aby ste sa dostali do novej reality, potrebujete nový svetonázor. Naznačuje to vládca Strelca Jupiter, ktorý smeruje spolu so Saturnom k ​​znameniu Vodnára. Téma zatienenia úzko súvisí s Veľkým spojením Jupitera a Saturna vo Vodnárovi 21. decembra.

Teraz iba toľko, že toto je začiatok prechodu do novej éry s novými pravidlami, ktoré si vyžadujú radikálnu transformáciu svetonázoru, politiky a svetového poriadku ako celku. Aby sme mohli začať vytvárať túto novú, jasnú realitu, potrebujeme víťazstvo.

Má to byť víťazstvo každého človeka nad nesprávnymi vzorcami spôsobu jeho prežívania, víťazstvo nad starou maticou, nad obavami, vnútornou negativitou, nanútenými pravidlami – nájdením seba samého, spojením s dušou a kultiváciou svojej duše k vyššej duchovnosti do sveta prítomnosti Vyššej moci.

Asi pred 100 rokmi N.K. Roerich s prekvapivou presnosťou opísal to čo sa teraz deje:

Poslednú vojnu budú ľudia viesť za pravdu.” Táto vojna za pravdu o živote bude prebiehať v každom jednotlivcovi. Bude to vojna s vlastnou nevedomosťou, agresiou, podráždením. A radikálna vnútorná premena každého jednotlivého človeka sa môže stať začiatkom pokojného života všetkých ľudí. ““

(Preložené z ruských zdrojov)