0,00  0

Žiadne produkty v košíku.

Alexander PUŠKIN
básnik, prozaik, dramatik Rusko
Milan Rúfus konštatoval, že v nijakej krajine na svete sa nenájde básnik, ktorého by generácie a generácie čítali tak ako Puškina. A.S.Puškin pochádzal zo šľachtickej rodiny, ale od malička spoznával ťažký život chudobného ľudu. Bol vychovávaný k láske k ľudu. Veľký význam mala pre neho pestúnka, ona v ňom vzbudila lásku k poézii. Dostával sa do konfliktu so šľachtou. Pre politické názory bol 2 roky vo vyhnanstve na Sibíri kde dozrel ako básnik. Po návrate bol dvorný básnik cára. Zomrel v súboji s Francúzom, ktorý sa uchádzal o jeho ženu.
Knihy od tohto autora