0,00  0

Žiadne produkty v košíku.

Viktor TIMURA
alt=
spisovateľ, filozof Slovensko
Viktor TIMURA v r. 1953 – 56 študoval na Vojenskej škole Jana Žižku v Bratislave, 1956 – 59 vo Vojenskom učilišti v Lipníku nad Bečvou a vo Vyškove na Morave. Po absolvovaní školy bol príslušníkom výsadkového vojska v Prešove, Holešove a v Prostějove. R. 1967 – 71 študoval v Prahe a v Bratislave filozofiu, estetiku, teóriu a dejiny kultúry a umenia. R. 1971 – 82 pôsobil v Ústrednom dome armády v Prahe a na odlúčenom pracovisku v Bratislave, 1982 – 92 na historickom pracovisku Personálnej správy Federálneho ministerstva obrany v Bratislave, 1993 – 95 náčelník oddelenia kultúry na Ministerstve obrany Slov. republiky, od 1996 pracovník Národného literárneho centra, dnes Literárneho informačného centra v Bratislave. V odborných časopisoch publikoval štúdie z odboru filozofie, kulturolóie, estetiky, od 90. rokov píe literáne kritiky. Napíal monografické štúdie o J. Kollárovi, P. J. Šafárikovi a Ľ. Štúrovi. Je spoluautorom syntézy Dejiny filozofického myslenia na Slovensku (1987), zostavovateľom a spoluautorom zborníka Estetická výchova v armáde (1980). Napísal monografické diela Generácia Všeslávie (1987), Slovienske kontinuá (1990), Ľudstvo a dejiny (1997), Peter Jaroš (1999).
Knihy od tohto autora