0,00  0

Žiadne produkty v košíku.

SLOVENSKÉ OBRÁZKOVÉ DEJINY

SLOVENSKÉ OBRÁZKOVÉ DEJINY

Kniha Slovenské obrázkové dejiny bola jednou z prvých kníh, ktoré vyšli v našom vydavateľstve po tom ako vzniklo. Postupne sme sa učili ako to urobiť …

Viac o knihe | Recenzie | Viac o autorovi
Interné číslo: 1007
Napísať recenziu
3 / 5
1 hodnotenie

595 ks na sklade

17,99 

Pridať do
Väzba tvrdá
Jazyk slovenský
Rok vydania 2017
Vydavateľstvo TORDEN
Počet strán 335
ISBN 978-80-899030-6-1
Viac o knihe

Kniha Slovenské obrázkové dejiny  bola jednou z prvých kníh, ktoré vyšli v našom vydavateľstve po tom ako vzniklo.  Postupne sme sa učili ako to urobiť profesionálne. Verím, že ospravedlníte chyby, ktoré vznikli pri príprave tejto našej „prvotiny“ a pospájané slová v texte Vám veľmi neuberú na zážitku z čítania. Z tohto dôvodu ju ponúkame so stálou zľavou.

Kniha Obrázkové dejiny Slovenska je reedíciou pôvodného vydania knihy z roku 1942. Hoci je kniha v súčasnosti dostupná aj v elektronickej podobe, napriek tomu sme sa rozhodli opäť ju vydať knižne.

Našou hlavnou motiváciou je rozšíriť obzory slovenských čitateľov, no zároveň vzdať hold Prof. PhDr. Františkovi Hrušovskému, ktorý bol slovenským historikom, prvým syntetikom slovenských dejín, verejný činiteľ i významný predstaviteľ slovenského exilu v povojnovom období. Hrušovský v knihe ponúka obšírny pohľad na dejiny slovenského národa.

Zachytáva históriu od vstupu Rimanov a Germánov na naše územie, príchod prvých Slovanov i existenciu Veľkomoravského štátu. Mapuje obdobie stredoveku od rozpadu Veľkomoravskej ríše, cez pripojenie slovenského územia k Uhorsku a gotickú hradnú kultúru na Slovensku, až po rozvoj humanizmu a renesancie na začiatku novoveku.

Autor knihu uzatvára búrlivým 19. a 20. storočím, kedy Slovensko prechádzalo mnohými, pre náš národ formujúcimi premenami. Aby si čitateľ dokázal vytvoriť čo najlepšiu predstavu o dejinách Slovenského národa, Hrušovský knihu doplnil bohatou obrázkovou prílohou. Dejepis nás poučuje o tom, ako ľudia kedysi žili, ako pracovali, prečo a za čo bojovali, trpeli, kým nedosiahli dnešný stupeň svojej vyspelosti.

Z dejepisu sa dozvieme, prečo sa jednotlivci i celé národy stali slávnymi alebo prečo upadli a niekedy i zahynuli. Hovorí sa, že človek sa najlepšie učí na vlastnej škode. Ale takéto učenie je veľmi drahé, preto je múdrejšie učiť sa z chýb iných, najmä z omylov predkov. Z dejín poznáme, čomu sa treba vyhýbať, aby sme neutrpeli. Dejiny nám ukazujú mnoho takých prípadov, keď za chyby a poklesy jednotlivca trpel celý národ.

Podávajú nám veľa vzorov, ktoré si zasluhujú, aby sme ich poznali a nasledovali. Rovnako poznať svoju históriu a históriu svojho národa je priam povinnosťou. Aby sme zostali sami sebou, aby sme vedeli kto sme, musíme vedieť hlavne to, odkiaľ pochádzame a potom budeme vedieť kam máme ísť… “Národ, ktorý nepozná svoju minulosť – nemá budúcnosť.” (M. V. Lomonosov)

Recenzie
Túto knihu som kúpila ako darček. Dôvod je ten, že vlastním exemplár z jej tretieho vydania z roku 1939, ten ma uchvátil, bol by za 5 hviezdičiek určite! Takže, keď som ju objavila, neváhala som. V knihe je použitý dobový pravopis, čo mi neprekážalo, čo ma ale naopak dosť rušilo, bol na môj vkus veľký počet preklepov. (Gífer, Älpy, 2ilina a pod.) Text je prevzatý, ako je uvedené tu na stránke v popise knihy, z elektronickej verzie, ktorá sa pred pár rokmi objavila na internete. Je z vydania z r. 1942. Je mrzuté, že v internetovej (teda i tejto knižnej) verzii sú oproti verzii z r.1939 skrátené texty, prípadne upravované nie úplne šťastne. Niekde sú vynechané vety, niekde len časti viet, ale niekde i viac odstavcov. Je to škoda, lebo pôvodný text sa mi zdal lepšie vysvetľujúci, pútavejšie písaný, v skrátenej verzii síce vety na seba nadväzujú, ale niečo sa dá, podľa mňa, inak pochopiť. Niekde autor el. verzie nadmieru šetril, napr. znenie Žiadostí slovenského národa - je ich 7! na pol strany. (Vo verzii z r.1939: 14 žiadostí, 5 strán.) Memorandum: 6 požiadaviek - 11 riadkov (vs. 6 bodov, 8 požiadaviek, 12,5 stany). Tiež ma sklamalo, že v novších verziách nie sú mapy (až na 1). V starej knihe boli také rozkladacie strany... V tomto vydaní sú naopak doplnené nejaké povesti, mne osobne sa to do tohto typu literatúry nehodí, ale boli umiestnené podľa doby, kedy sa odohrával ich dej (napr. Matej Korvín). Nakoniec, sú pekné. (spracoval J.C.Hronský) Nie je ich príliš, sú tak na spestrenie. Dejinám koncom 30. rokov sa kniha už až tak podrobne nevenuje, spomína ich len veľmi zbežne (napr. Viedenská arbitráž), resp. dialo sa toho veľmi veľa. Napokon, v čase vydania to bola skôr politika ako história. Napriek tomu, že sa môže zdať, že som to tu opísala kriticky, je to dobrá kniha, som rada, že je možné si ju niekde kúpiť. Popisuje dôležité udalosti našich dejín a dejín našej krajiny od praveku. Vrátane umenia, vzniku cechov, vzniku miest. P.S. (k zadnej strane): je tu použitá jednoduchá matematika, ale autor to celé nedomyslel...
Margaréta Príbojová
26. februára 2024
Napísať recenziu
O autorovi
alt=
František HRUŠOVSKÝ historik, spisovateľ Slovensko