0,00  0

Žiadne produkty v košíku.

STRUČNÉ DEJINY SVETA

STRUČNÉ DEJINY SVETA

Herbert George Wells, anglický prozaik konca 19. a pr­vej polovice 20. storočia. Bol autor obľúbených science-fiction románov a viacerých náučno-populárnych kníh pre širokú verejnosť, ktorý …

Viac o knihe | Viac o autorovi
Interné číslo: 4051
Napísať recenziu

10 ks na sklade

10,99 

Pridať do
Väzba mäkká
Jazyk slovenský
Rok vydania 2018
Počet strán 416
ISBN 978-80-8202-023-9
Viac o knihe

Herbert George Wells, anglický prozaik konca 19. a pr­vej polovice 20. storočia. Bol autor obľúbených science-fiction románov a viacerých náučno-populárnych kníh pre širokú verejnosť, ktorý sa vyjadroval k mnohým aktuálnym politickým témam. Medzi jeho najvýznam­nejšie diela patria romány Vojna svetov, Stroj času, Nevi­diteľný a iné.

Po prvej svetovej vojne napísal monumen­tálne trojzväzkové dejiny Náčrt histórie sveta v rozsahu 1 324 strán, z ktorých vytvoril kratšiu verziu pod ná­zvom Stručné dejiny sveta. Tie vyšli roku 1922 a pred­stavujú podrobný a detailný opis fyzického, duchovné­ho a intelektuálneho vývinu ľudstva a zaznamenávajú kľúčové udalosti celej histórie sveta.

Týmto svojím úžas­ným myšlienkovým počinom osvetľuje kontinuitu dejín a provokuje čitateľov, aby rozmýšľali o dôsledkoch bu­dúceho vývinu spoločnosti založenom na vtedajšom ve­deckom a intelektuálnom poznaní. Jeho dejiny posky­tujú ucelený prehľad o jednotlivých obdobiach histórie a o najvýznamnejších udalostiach takmer encyklopedic­kým spôsobom. Ale napriek tomu si uchováva svojský pohľad anglického prozaika a ľavicového intelektuála, ktorý chcel prispieť k svetovému pokroku a ktorého ví­zie budúcnosti ovplyvňovali myšlienkovú klímu tej doby.

Ponúkané dielo je preto vhodné nielen pre mladú ge­neráciu, pre študentov stredných a vysokých škôl, ale bude určite vítaným doplnkom knižníc, prekladateľov, redaktorov, novinárov a ďalších profesionálov, zaobera­júcich sa históriou i literatúrou.

Recenzie
Napísať recenziu
O autorovi
alt=
Herbert G. WELLS spisovateľ Veľká Británia