Akcie a zľavy

KNIHA MESIACA

TOP 3 KNIHY – VÝBER ČITATEĽOV

NOVÉ SPRÁVY

  • Unáhlené rozširovanie NATO a záujmy USA v Arktíde
    Skutočné dôvody rozširovania NATO sú iba skrytým záujmom USA získať si väčší v plyv v Arktíde.
  • ÚSVIT DIGITÁLNEJ TOTALITY A BUDŮCNOSŤ MATRIXU
    Popri svojich konšpiračných výskumoch sa vo svojich myšlienkach venujem najmä modernej komunikácii v digitálnej ére. Sledujem, ako sme čoraz viac vťahovaný do uzavretého priestoru medziľudských vzťahov, ktoré vo väčšej miere prebiehajú výlučne digitálne. Dokonca aj väčšina pracovnej činnosti sa dnes dá vykonávať digitálne. Home office bol toho jasným dôkazom. Ale zamyslime sa hlbšie …
  • Karen SVASJAN: EÚ je mŕtva, len o tom ešte nevie.
    Niet západnej kultúry, niet západného sveta, niet už viac Európy. EÚ je mŕtva, len o tom ešte nevie… Ruský filozof, germanista a spisovateľ Karen Svasjan, ktorý už vyše 30 rokov žije v Nemecku, uviedol v internetovom rozhovore s Andrejom Fefelovom pre YouTube kanál Deň (день), že podľa jeho názoru už niet viac západnej …