0,00  0

Žiadne produkty v košíku.

POZVÁNKA

Otvárame pre Vás Akadémiu Zdravého Rozumu XRAM Seminárom č.1 – Odhaľovanie utajovaného poznania – všetky informácie nájdete na www.azr.academy. Pozývame Vás!

Ing. Ján Semaňák

Veľmi veľa ľudí v mojom okolí mi hovorí, o akom otroctve, o akej neslobode to stále dookola hovoríš, čo ťa to vôbec trápi? Im odpovedám slovami veľkého Goetheho – Nik nie je tak beznádejne zotročený ako ten, čo si MYSLÍ, že je slobodný. A nemenej geniálny Jefremov to potvrdzuje. Nemôžete byť slobodní bez poznania. Hovorím o otroctve nevedomosti. Narodiť sa ako slobodný – to je náhoda, žiť ako slobodný – je zodpovednosť, zomrieť ako slobodný – je povinnosť!

Iba vedomosti, pretavené do pochopeného poznania a aplikované múdrosťou v čin, ktorý vyplýva z veľkej zodpovednosti, Vás urobia slobodným a šťastným Človekom. V živote človeka sú iba dva stavy duše a tela – buď z tupej nevedomosti degraduje a ničí, alebo v pochopenom poznaní neúnavne tvorí. Inej cesty niet!

A prečo to robím? Nekonanie je zločin a ja sa učím od chytrejších odo mňa, nie len Jefremov, ale pred ním aj Tostoj povedali – Svoje šťastie merajte skutkami, ktoré ste urobili pre iných. Peter Poláček to nazýva koncepciou TY SI! Niet pre človeka väčšej radosti, než dávať a pomáhať!

Len Vy sami sa môžete stať lekármi Vašich duší!

Ján Semaňák
Riaditeľ AZR XRAM 

“My chytili sme sa do služby ducha, a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú.”

list J. M. Hurbanovi z 18. 4. 1853.
In: Listy Ľudovíta Štúra I. – III.
Zost. J. Ambruš. Bratislava 1956, zv. 2, list č. 344, s. 28