0,00  0

Žiadne produkty v košíku.

BIELOVODSKÝ Andrej
Doc. ThDr. Alojz Miškovič
Historik Poľsko
Doc. ThDr. Alojz Miškovič (pseud. Andrej Bielovodský, Gor, Gogoľov, Zloja M.) (* 4. september 1902, Jurgov – † 14. marec 1967, Bratislava) bol slovenský historik, literárny historik, publicista a rímskokatolícky kňaz. Pôsobil ako profesor a správca učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule v rokoch 1928-1933. Od roku 1953 bol vedúcim Katedry cirkevných dejín a kresťanskej archeológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Ako historik sa zameral na obdobie včasného feudalizmu, národné obrodenie a dejiny spisovnej slovenčiny. Z oblasti literárnej histórie doplnil poznatky o viacerých slovenských kultúrnych dejateľoch (napr. J. Páleš, J. L. Pyrker, L. Zábojský, J. Kollár). K poznaniu dejín slovenského spisovného jazyka prispel objavom, záchranou a publikovaním viacerých vzácnych jazykových pamiatok. V roku 1963 pripravil a publikoval nový preklad Života Konštantína-Cyrila a Života Metoda. Bol členom Mierového hnutia katolíckeho duchovenstva, ktoré kolaborovalo s komunistickým režimom. http://www.trencan.6f.sk/SHS/CV1902-MiskovicAlojz.pdf
Knihy od tohto autora