0,00  0

Žiadne produkty v košíku.

Milan Rúfus
Milan Rufus
Narodil sa 10.12.1928 v rodine murára v Závažnej Porube. Rodičovský dom Milana Rúfusa.Vzdelanie získaval v ľudovej škole v rodisku. Na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, kde v roku 1948 úspešne zmaturoval. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v rokoch 1948 - 1952 študoval slovenčinu a dejepis.Miesto posledného odpočinku. Po skončení vysokoškolského štúdia zostal na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ako pedagóg. Prednášal dejiny slovenskej a českej literatúry. V školskom roku 1971 - 1972 pôsobil na univerzite Instituto Universitario v Neapole, tu prednášal slovenský jazyk a literatúru. Od roku 1990 do svojej smrti v roku 2009 žil na dôchodku v Bratislave. Posledné miesto jeho odpočinku je na miestnom cintoríne v Závažnej Porube, tak ako bola jeho posledná vôľa. Zomrel 11.01.2009 Bratislave.
Knihy od tohto autora