0,00  0

Žiadne produkty v košíku.

Viac o knihe

Hoci si pri demokratických procedúrach môžeme vyberať politikov, nemôžeme si vyberať ich ženy. Čím je dané, že v politike prevládajú muži? Ako na politiku vplývajú ženy? Čo je to tandemový princíp činnosti, ktorý existoval už v Starovekom Egypte a zabezpečoval jeho prosperitu v priebehu niekoľkých tisícročí?

V tejto knihe, ktorá je zasvätená psychologickým základom civilizácie, skúsime na historických príkladoch nájsť odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky: o psychológii pohlaví, neverejnej politike, problémoch «preľudnenia», programoch «sexuálnej výchovy», o jave telegónie, typoch režimu psychiky, o úlohe mravnosti v psychike, o príčinách stresov a porúch vo vzájomnom porozumení medzi ľuďmi.

Prevládanie antropoidnosti (neľudských typov režimu psychiky) je kľúčovou príčinou samovražednosti súčasnej organizácie života ľudstva, čo sa odráža v sociálnej a biosférno-ekologickej kríze globálnej civilizácie. Alternatívou je prechod k Ľudskosti, t.j. k takej psychológii ľudí a kultúre ľudstva, v ktorých inštinkty budú podriadené vôli, rozumu a svedomiu, ako sa patrí na skutočného Človeka — námestníka Božieho na Zemi.